Algemene Voorwaarden Shop & Win Zomeractie: 10 jaar Air Miles Shop

Deelname

 • Deelname aan de Shop & Win zomeractie is voor iedere Air Miles spaarder gratis.Deelname aan de winactie is enkel mogelijk door het plaatsen van een bestelling tijdens de actieperiode.
 • De actie loopt van 1 juni tot en met 15 juli 2019.
 • Deelname enkel vanaf 18 jaar.
 • Het ordernummer is het lotnummer.
 • De trekking vindt plaats op 31 juli 2019 door een onpartijdige partij.
 • Deelname is onbeperkt.
 • Deelname aan de Shop & Win zomeractie vervalt, zodra het bestelde artikel geretourneerd wordt. De deelname vervalt NIET indien er een deelartikel (onderdeel is van een bestelling) wordt geretourneerd.
 • De gegevens van de winnaars zullen voor een periode van twaalf weken na einde van de actie beschikbaar blijven.
 • Boost en LMN medewerkers zijn uitgesloten van deelname.


Prijzen

 • De prijzenpot bestaat uit een hoofdprijs van 50.000 Air Miles en 5 prijzen van 10.000 Air Miles.
 • De winnaar kan het recht op de prijs niet aan een derde overdragen.
 • De deelnemer verliest het recht op zijn prijs, indien hij niet binnen 4 weken na trekkingsdatum reageert. Vervolgens wordt er een nieuwe winnaar getrokken door een onpartijdige partij.
 • De prijzen zijn niet inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura.
 • De winnaar wordt telefonisch of per e-mail op de hoogte gesteld.


Aansprakelijkheid

 • Over het winactiereglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de winactie wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken).
 • Trekkingsuitslagen en beslissingen kunnen niet worden aangevochten, om welke reden ook. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal.
 • De winnaar van de winactie verleent de Air Miles Shop de toestemming om, zonder dat de Air Miles Shop daartoe enige vergoeding verschuldigd is, foto’s van hem/haar te reproduceren en te publiceren, en dit zonder enige territoriale of tijdsbeperking, in het kader van de communicatie rond de winactie of ter promotie van de Air Miles.Shop.
 • De Air Miles Shop kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van de Air Miles Shop ligt.
 • De persoonsgegevens die de Air Miles Shop verzamelt over de deelnemers vallen onder toepassing van de Wet bescherming persoonsgegevens. De deelnemers hebben wel vrije toegang tot deze gegevens om er zo nodig de verbetering en/of doorhaling van te vragen. De deelnemer kan zich via een schriftelijk verzoek met als bijlage een kopie van de identiteitskaart kosteloos verzetten tegen het verwerken van zijn gegevens.
 • Deze actie en deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Nederlands recht en uitsluitend de Nederlandse rechtbanken zijn bevoegd om de geschillen die kunnen voortvloeien uit of verband houden met deze promotie te beslechten.
 • De Promotor en Gegevensbeheerder is Boost Loyalty, Klompenmaker 2, 5253 Nieuwkuijk, dit in het kader van Air Miles loyalty programma.